Zvočno igrišče

Predstavitev podstrani

Na Portalu je radijska igra za otroke zamišljena kot zvočno igrišče kjer bodo otroci skozi različne vprašalnike/kvize razmišljali o poslušani igri in postopoma potovali skoznjo. Podstran je zastavljena večplastno in interaktivno s ključnim poudarkom na slušnem razumevanju in pomnjenju otroka.

Ciljna populacija – starši in mentorji

Vsebina je namenjen tudi ozaveščanju staršev o pomembnosti slušnega razumevanja in mentorjem pri vključevanju zvočnih vsebin kot didaktičnega sredstva v učne procese. Starši in mentorji so zamišljeni kot aktivni sopotniki otroka pri odkrivanju radijske igre in popotovanju skoznjo.

Cilji/Razvoj veščin in znanj pri poslušanju radijske igre za otroke

Razvoj konkretnih vsebin za Portal, vezanih na radijsko igro za otroke, smo naslonili na splošne cilje (po učnem načrtu Zavoda RS za šolstvo). In sicer:

  • ozaveščajo značilnosti medijskih predelav, realizacij, aktualizacij književnih besedil oziroma prepoznavajo temeljne značilnosti posameznih medijev,
  • primerjanje posamezne primerov predstav s književnim besedilom,
  • doživljanje, razumevanje in vrednotenje gledališke predstave, radijske igre filma, z govornim, pisnim in likovnim izražanjem.

Posebej za radijsko igro pa:

  • oblikovanje čutno domišljijske predstave književnih oseb na podlagi zvočnih informacij (videz, osebnostne lastnosti, motivi za ravnanje), dogajalnega prostora in časa,
  • vrednotijo radijske igre – upoštevanje nazornosti glasovne predstavitve oseb in prostora, ustreznost in učinkovitost zvočne opreme dogajanja ipd.