4. vprašanje - Gabi Čačinovič Vogrinčič za RIO na OP

Človek na svoji vzgojno izobraževalni osi nemalokrat pridobi veliko frustracij, tudi takšnih, s katerimi se spopada celo življenje. Zakaj z družbenim razvojem, po vašem, vendarle ne pristopimo k vzgoji in izobraževanju posameznika bolj senzibilno in s tem poiščemo v njem, kar je najboljšega? Konec koncev bo zadovoljen, čustveno stabilen posameznik največ prinesel sebi in družbi. Kako kot pedagog gledate na to vprašanje?

Podrobnosti o vsebini

Datum:

1.4.2016

Trajanje:

10:10 min

Kanal:

Radio ARS

Oddaja:

RIO radijska igra za otroke