Gabi Čačinovič Vogrinčič za RIO na OP

Pogovor s psihologinjo dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, strokovnjakinjo za družinsko psihologijo, za Radijsko igro za otroke na Otroškem portalu RTV Slovenija. O vzgoji, iskanju kar je najboljšega v človeku, optimističnem pogledu.

Vsebinsko sosledje posameznih vprašanj –
1. Katera leta odraščanja so ključna za oblikovanje človekove osebnosti?
2. Zdi se, da imamo danes opraviti kar s precejšnjim številom disfunkcionalnih družin, sicer sila čislane družbene oblike pri nas. Kakšna je perspektiva otrok iz takšnih družin? V kakšne posameznike se bodo razvili?
3. Zakaj Slovenci, po vašem, tako težko sprejemajo druge, drugačne oblike družin? Kaj nam to pove o nas kot o družbi ali ne nazadnje naciji?
4. Človek na svoji vzgojno izobraževalni osi nemalokrat pridobi veliko frustracij, tudi takšnih, s katerimi se spopada celo življenje. Zakaj z družbenim razvojem, po vašem, vendarle ne pristopimo k vzgoji in izobraževanju posameznika bolj senzibilno in s tem poiščemo v njem, kar je najboljšega? Konec koncev bo zadovoljen, čustveno stabilen posameznik največ prinesel sebi in družbi. Kako kot pedagog gledate na to vprašanje?

Avtor intervjuja in vodja pogovora: Klemen Markovčič
Tonski mojster: Nejc Zupančič

Posneto v studiih Radia Slovenija marca 2016

Podrobnosti o vsebini

Datum:

1.4.2016

Trajanje:

22:34 min

Kanal:

Radio ARS

Oddaja:

RIO radijska igra za otroke