Splošni pogoji in določila sodelovanja

Splošni pogoji in določila sodelovanja za objavo vsebin na Otroškem portalu Radiotelevizije Slovenija, na spletni strani www.otroski.si in na spletnih socialnih omrežjih oddaj in junakov Otroškega portala Radiotelevizije Slovenija.

Pomen izrazov

 • »RTV Slovenija« je Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2-4, 1000 Ljubljana.
 • »Pošiljatelj« je oseba, ki na podlagi tega pravilnika pošlje vsebino za portal www.otroski.si , oddajo, ki je del Otroškega portala Radiotelevizije Slovenija ali spletna socialna omrežja oddaj in junakov Otroškega portala Radiotelevizije Slovenija.
 • »Uporabnik« je oseba, ki uporablja storitve RTV Slovenija.
 • »Vsebina« so gibljive slike, fotografije, avdio material, govorjeno ali napisano besedilo ali druga vsebina, ki jo uporabnik deli z RTV Slovenija.
 • »Pogoji« so Splošni pogoji in določila sodelovanja za objavo vsebin na Otroškem portalu Radiotelevizije Slovenija, na spletni strani www.otroski.si in na spletnih socialnih omrežjih oddaj in junakov Otroškega portala Radiotelevizije Slovenija.

Namen deljenja tekstovnih, fotografskih in avdio-video vsebin

Namen deljenja vsebin je zbrati čim večje število vsebin, primernih za objavo na Otroškem portalu Radiotelevizije Slovenija, na spletni strani www.otroski.si in na profilih oddaj in junakov Otroškega portala Radiotelevizije Slovenija Facebook in Twitter.

Sodelovanje

 • za besedila: uporabnik lahko sodeluje tako, da pošlje elektronsko sporočilo, neposredno na naslov oddaje ali junaka Otroškega portala Radiotelevizije Slovenija ali z uporabo spletnega obrazca, v katerem pripne članek. Pripisati mora svoje ime in starost ter telefonsko številko staršev ali njihovega elektronskega naslova. Pred objavo bomo namreč zahtevali dovoljenje staršev za objavo in njihovo strinjanje s temi Splošnimi pogoji. Uredništvo si pridružuje pravico do izbora primernih vsebin, kar pomeni, da vseh prejetih člankov ne bomo mogli objaviti.
 • za fotografije: uporabnik lahko sodeluje tako, da pošlje elektronsko sporočilo, neposredno na naslov oddaje ali junaka Otroškega portala Radiotelevizije Slovenija ali z uporabo spletnega obrazca, v katerem zapiše kje in kdaj je fotografija nastala, kaj se je takrat dogajalo in kdo je na njej. Pripisati mora svoje ime in starost ter telefonsko številko staršev ali njihovega elektronskega naslova. Pred objavo fotografije bomo namreč zahtevali dovoljenje staršev za objavo. Uredništvo si pridružuje pravico do izbora primernih vsebin, kar pomeni, da vseh prejetih fotografij ne bomo mogli objaviti objavo in njihovo strinjanje s temi Splošnimi pogoji. Uporabnik mora zagotoviti, da se vsi, ki so na fotografiji, strinjajo z njeno objavo.
 • za videoposnetke: uporabnik lahko sodeluje tako, neposredno na naslov oddaje ali junaka Otroškega portala Radiotelevizije Slovenija ali z uporabo spletnega obrazca, v katerem zapiše kje in kdaj je fotografija nastala, v katerem pripne povezavo do naloženega posnetka na enega od video portalov (Youtube.com, Slovid.com, Izklop …), zapiše kje in kdaj je videoposnetek nastal, kaj se je takrat dogajalo in kdo je na njem. Pripisati mora svoje ime in starost ter telefonsko številko staršev ali njihovega elektronskega naslova. Pred objavo videoposnetka bomo namreč zahtevali dovoljenje staršev za objavo objavo in njihovo strinjanje s temi Splošnimi pogoji. Uredništvo si pridružuje pravico do izbora primernih vsebin, kar pomeni, da vseh prejetih videoposnetkov ne bomo mogli objaviti. Uporabnik mora zagotoviti, da se vsi, ki so na videoposnetku, strinjajo z objavo. Pri nalaganju videoposnetkov na video portale naj uporabnik upošteva pravila posameznega videoportala.

Vse stroške nastale pri produkciji vsebin nosi uporabnik sam.

Izbor

Izbor vsebin, ki bodo objavljene na Otroškem portalu Radiotelevizije Slovenija, na spletni strani www.otroski.si in na spletnih socialnih omrežjih oddaj in junakov Otroškega portala Radiotelevizije Slovenija, bo opravilo uredništvo Otroškega portala. Uredništvo pri izbiri vsebin prosto presoja katere vsebine bodo objavljene in katere ne.

Pošiljatelji objavljenih vsebin niso upravičeni do nikakršnega denarnega nadomestila za objavo vsebine.

Materialne pravice na vsebinah

Pošiljatelj s sprejemanjem teh Pogojev izjavlja, da je imetnik, in da prosto razpolaga z vsemi premoženjskimi pravicami, ki jih na podlagi teh Pogojev prenaša na RTV Slovenija.

V kolikor posamezna vsebina vsebuje elemente avtorskega dela, se šteje, da je pošiljatelj na RTV Slovenija prenesel naslednje pravice:

 • pravico reproduciranja vključno s pravico do shranitve v elektronski obliki,
 • pravico distribuiranja,
 • pravico javnega izvajanja,
 • pravico radiodifuznega oddajanja,
 • pravico radiodifuzne retransmisije,
 • pravico dajanja na voljo javnosti,
 • pravico predelave za potrebe objave na Otroškem portalu Radiotelevizije Slovenija, na spletni strani www.otroski.si in na spletnih socialnih omrežjih oddaj in junakov Otroškega portala Radiotelevizije Slovenija,
 • pravico avdiovizualne priredbe za potrebe objave na Otroškem portalu Radiotelevizije Slovenija, na spletni strani www.otroski.si in na spletnih socialnih omrežjih oddaj in junakov Otroškega portala Radiotelevizije Slovenija.

Pravice se iz prejšnjega odstavka prenesejo na RTV Slovenija izključno in krajevno ter časovno neomejeno.

Pri koriščenju pravice do predelave ali pravice do avdiovizualne priredbe, se šteje, da ima RTV Slovenija na novo ustvarjenem avtorskem delu vse materialne avtorske pravice brez omejitev in s katerimi prosto razpolaga.

V kolikor posamezna vsebina vsebuje elemente izvajalskega dela, se šteje, da je pošiljatelj na RTV Slovenija prenesel naslednje pravice:

 • pravico radiodifuznega oddajanja in druge oblike javne priobčitve svoje izvedbe,
 • pravico reproduciranja posnetkov svoje izvedbe,
 • pravico distribuiranja posnetkov svoje izvedbe,
 • pravico dajanja na voljo javnosti.

Pravice se iz prejšnjega odstavka prenesejo na RTV Slovenija izključno in krajevno ter časovno neomejeno.

Moralne pravice na vsebinah

RTV Slovenija bo spoštoval vse moralne pravice morebitnih avtorjev in izvajalcev skladno z zakonskimi določbami in splošno sprejeto prakso pri posamezni uporabi izvajalskega dela. Pošiljatelj je dolžan podatke o avtorjih in izvajalcih poslati na RTV Slovenija hkrati s poslano vsebino. V kolikor posamezna vsebina še ni bila prvič objavljena, se šteje, da pošiljatelj dovoljuje RTV Slovenija, da v svojih medijih prvič objavi poslano vsebino (pravica do prve objave).

Osebnostne pravice

Pošiljatelj dovoljuje javno objavo posnetka in je od morebitnih tretjih oseb na posnetku pridobil vsa potrebna soglasja za javno objavo. Če so na posnetku mladoletne osebe, pošiljatelj jamči, da je za objavo pridobil soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Primernost vsebine in preklic pravice do priobčitve

Pošiljatelj lahko kadarkoli zahteva odstranitev svoje vsebine. To naredi s poslanim e-sporočilom neposredno na naslov oddaje ali junaka Otroškega portala Radiotelevizije Slovenija ali z uporabo spletnega obrazca. Odstranitev vsebine zahteva le pošiljatelj. RTV Slovenija bo vsebino odstranila najkasneje v roku 4 dni od prejema zahtevka.

Odstranitev vsebine lahko zahteva tudi avtor ali izvajalec, ki trdi, da pošiljatelj ni pridobil materialnih pravic, ki jih je poslal na RTV Slovenija, in oseba, katera ocenjuje, da so ji bile kršene osebnostne pravice. V tem primeru mora poleg svoje zahteve na RTV Slovenija poslati tudi svoje osebne oziroma kontaktne podatke. RTV Slovenija bo takoj po razjasnitvi dejanskega stanja vsebino odstranila.

Odstranitev vsebine lahko zahteva tudi katerikoli uporabnik, ki ocenjuje, da je posamezna vsebina iz kateregakoli razloga neprimerna za objavo. RTV Slovenija bo v najkrajšem možnem času ocenila upravičenost takšne zahteve in ravnal skladno z uredniško politiko medija, v katerem je vsebina objavljena.

Končne določbe

Z oddajo vsebine Otroškem portalu Radiotelevizije Slovenija, spletni strani www.otroski.si in profilom oddaj in junakov Otroškega portala Radiotelevizije Slovenija na spletnih socialnih omrežjih, se šteje, da pošiljatelj sprejema te Pogoje in določila sodelovanja v trenutku, ko posreduje katerokoli vsebino na Otroški portal Radiotelevizije Slovenija, spletno stran www.otroski.si in profile oddaj in junakov Otroškega portala Radiotelevizije Slovenija na spletnih socialnih omrežjih.