OŠ Petrovče

David, Vid, David

Spoznaj ekipo iz OŠ Petrovče!

V Petrovčah se je šolstvo pričelo leta 1873. Leta 1906 je bila zgrajena nova šola, ob kateri je bil velik šolski vrt. Leta 1970 je šola dobila novo podobo, imenovana pa je bila po borcu Miroslavu Širci, pred šolo stoji tudi njegov spomenik. Postala je osemletka, kasneje tudi celodnevna šola. V letu 2002 smo postali devetletka. Novembra 2019 bomo praznovali 146 let svojega delovanja. Osnovna šola Petrovče že leta slovi kot šola, na kateri imajo učenci veliko možnosti sodelovanja; poleg samega pouka tudi v okviru številnih interesnih dejavnosti (gledališče, ples, petje, igranje na različne instrumente, šolski band, radijci, mladi novinarji, lutkarji, kuharski mojstri, bralni projekti, projekti za nadarjene, mladi likovniki in literati, vrstniški mediatorji, šport …), dodatnega pouka, izbirnih predmetov, v zadnjem času pa tudi dejavnosti v okviru RaP-a. Že vrsto let smo KULTURNA (2015 NAJ KULTURNA) in EKO ter ZDRAVA ŠOLA, kar potrjujejo številna krajevna, občinska, državna in mednarodna priznanja. Pretekla leta so zaznamovali številni v širšem prostoru odmevni projekti, prireditve in muzikali, kjer se prepletajo petje, igranje, ples, gledališka dejavnost … v slovenskem in tudi drugih jezikih (angleščina, nemščina, hrvaščina) in zavidljivi športni rezultati na ekipnem in posamičnem področju. Našo OŠ je v vsem tem času obiskovalo mnogo danes znanih, slavnih in odmevnih ljudi: npr. Maja Šumej – RTV voditeljica, Tina Gorenjak – gledališka igralka, Urška Žolnir – zlata olimpijska judoistka, Blaž Blagotinšek – rokometaš RK Celje zdaj rokometaš Veszprena idr.

Petrovče so najbolj prepoznavne po Marijini baziliki in dvorcu Novo Celje. Marijina bazilika je ena izmed sedmih bazilik v Sloveniji in je priljubljena romarska cerkev. Dvorec Novo Celje pa je ena najlepših stavb Spodnje Savinjske doline. Baročni dvorec je bil postavljen sredi 18. stoletja po vzoru dunajskega Schonbrunna. Dvorec je zaenkrat le delno obnovljen. Mnogi Petrovče poznajo po Jožefovem sejmu, ki ima v kraju že več kot 30-letno tradicijo. 19. marca, ko goduje Jože, se glavna cesta, ki vodi skozi Petrovče, spremeni v živahno tržnico, spremljajo pa jo razne razstave in drugi dogodki. Na poljih, ki obdajajo kraj, pa raste zeleno zlato – hmelj, po katerem je sicer poznana celotna Spodnja Savinjska dolina. Prebivalci pridno skrbijo za urejenost kraja in ohranjanje ter oživljanje starih običajev in kulturne dediščine (tako npr. organizirajo dogodke kot so: košnja po starih običajih, ličkanje koruze, izdelava butar …). Petrovče so prepoznavne še po domnevno prvi slovenski pesnici nemškega rodu Fanny Haussmann, ki je v 19. stoletju živela in ustvarjala v našem kraju.