OŠ Maksa Durjave Maribor

Spoznaj ekipo OŠ Maksa Durjave Maribor!

OŠ Maksa Durjave Maribor se lahko pohvali s številnimi dosežki. Vsako leto sodelujemo v projektu Mladi za napredek Maribora, kjer z raziskovalnimi nalogami iz različnih področij dosegamo srebrna in zlata priznanja na regijskem in državnem nivoju. Učenci naše šole so uspešni tudi na področju drugih tekmovanj iz znanj, saj osvajajo srebrna in zlata priznanja.  Ponosni smo na otroški in mladinski pevski zbor, ki desetletja izkazujeta svojo kvaliteto na območnih revijah pevskih zborov v Unionski dvorani v Mariboru. Prepoznavni smo po  uspešnih nastopih plesne in folklorne skupine, ki zastopata šolo na območnih revijah in prireditvah v šoli. Na športnem področju pa je pomemben pečat pustila dekliška nogometna ekipa, ki je bila najboljša med mariborskimi šolami. Pohvalimo pa se lahko tudi z zmago v finalni oddaji Male sive celice v šolskem letu 2007/2008.
Že 23 let delujemo kot »Zdrava šola«, posebno pozornost namenjamo ekološkemu osveščanju, gibanju in zdravemu razvoju učencev. Vključeni smo v poskus RAP-a na področju gibanja in zdravja za boljše psihofizično počutje učencev. Za razvijanje dobrih medsebojnih odnosov in pozitivne klime skrbimo s projekti: Pedenjped, v okviru katerega se družimo z otroki iz sosednjega vrtca;  Zaščitništvo, kjer devetošolci postanejo zaščitniki prvošolcem ter inkluzijskim projektom, v sodelovanju z Zavodom dr. Marijana Borstnerja. Aktivni smo na področju tutorsta z učenci prostovoljci, kjer smo si pridobili naziv Junaki našega časa. V času počitnic pa v okviru projekta Simbioza učenci učijo računalništva starejše prebivalce naše mestne četrti. Že nekaj let sodelujemo v projektu Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice. Z učenci iz OŠ Braća Bobetko Sisak prebiramo hrvaško in slovensko mladinsko literaturo ter se družimo v Mariboru in Sisku.

Maribor je univerzitetno mesto, je drugo najpomembnejše mesto v državi. Razprostira se pod zelenim Pohorjem na obeh bregovih reke Drave. V zadnjih letih postaja vse bolj prepoznavno kot kulturno, festivalsko, športno rekreacijsko ter turistično središče Štajerske.  Ker OŠ Maksa Durjave Maribor stoji na desnem bregu reke Drave, na območju Tabora, bi izpostavili kulturni spomenik Železničarsko kolonijo, ki je v bližini naše šole. Leta 1863 je uprava Južnih železnic pričela z gradnjo stanovanjskih hiš na desnem bregu Drave v neposredni bližini železniških delavnic, saj je leta 1846 Južna železnica iz Dunaja proti Trstu dosegla Maribor. Najprej so za delavce zgradili 12 hiš s po štirimi stanovanji. Ob koncu 19. stoletja je bilo zgrajenih 368 stanovanj, ki jih je projektiral dunajski arhitekt Gustav Wilhelm Flattich.  Nastale so dolge stavbe z opečnimi pročelji in zobčastimi venci. To je najstarejše delavsko naselje v Sloveniji. Med številne naravne znamenitosti Maribora sodi tudi park ob naši osnovni šoli, ki je spomeniško zaščiten, saj rastejo v njem redke drevesne vrste kot so pavlonija, sekvoja in  ginko, ki je simbol naše šole.  Mesto odlikuje zelena transverzala, ki prepleta mesto s Pohorjem, Kozjakom, Dravo in vinorodnimi griči, ki predstavlja neizčrpno zakladnico doživetij. Tukaj lahko smučate, kolesarite, raziskujete, se vozite po Dravi, sprehajate, aktivno doživljate Maribor. Ponosni pa smo na to, da v naši mestni četrti, Magdalena , živi pisatelj Tone Partljič.