OŠ Center Novo mesto

Bine, Bor, Jurij

Spoznaj ekipo OŠ Center Novo mesto!

Osnovna šola Center je bila zgrajena leta 1929, zato smo v lanskem šolskem letu imeli veliko dogodkov ob praznovanju 90 - letnice. Ob tem jubileju se je naša šola med počitnicami preoblekla v novo belo fasado, ki jo je imela tudi ob izgradnji. Prenovili smo tudi šolsko kuhinjo. Je druga največja šola v Novem mestu, saj imamo skupaj s podružnično šolo Mali Slatnik vsako leto okoli 600 učencev. Stoji v centru Novega mesta, zato ob njej poteka ena od glavnih prometnic. Veseli pa smo, da imamo v bližini gozd Ragov log in čudovit grič Marof, kamor se včasih odpravimo na ure športa ter ostale dejavnosti in od koder lahko občudujemo zeleno reko Krko in celotno Novo mesto. Ponosni smo, ker vsako leto tako na športnem področju kot na področju tekmovanj iz znanja dosegamo odlične rezultate.

Stari del Novega mesta leži v okljuku reke Krke, mesto pa se razprostira na sedmih gričih. Na enem izmed njih stoji tudi grad Grm. 10. maja letos smo imeli uradno otvoritev čudovito prenovljenega Glavnega trga, ki je od takrat naprej zaprt za promet. Na njem si lahko meščani in turisti na maketi ogledamo tudi Novo mesto v malem.