OŠ Miklavž na Dravskem polju

Filip, Matic, FilipSpoznaj ekipo OŠ Miklavž na Dravskem polju!

Ob glavni prometnici Šentilj–Gruškovje stoji naša šola – OŠ Miklavž na Dravskem polju. Zgradili so jo leta 1975, obnovili 2004, novo športno dvorano pa dogradili 2005. Danes šolo obiskuje 595 učencev. Pod svojim okriljem pa imamo še podružnično šolo v Dobrovcah in vrtec Vrtiljak v Miklavžu in vrtec Ciciban v Dobrovcah. Tako kot na vseh šolah se tudi pri nas trudimo, da bi bili čim boljši, uspešnejši, da bi otroci radi hodili v šolo in da bi bilo njihovo znanje kot skala, na kateri lahko gradijo trdno in uspešno življenjsko pot. Da nam to uspeva, dokazujejo naši učenci, ki so uspešni pri raziskovalnih nalogah in prihajajo iz različnih tekmovanj iz znanja in športa z zlatimi in srebrnimi priznanji in kolajnami, ne samo v Sloveniji, temveč svoje odlično znanje tujega jezika letno pokažejo na tekmovanju nemške televizije ZDF v oddaji »1, 2 oder 3«. Svojo nadarjenost pokažejo tudi na različnih likovno-literarnih natečajih, saj so njihova dela po oceni komisije vsebinsko in likovno najbolj izvirna in so natisnjena na koledarjih, majicah ali pa objavljena v zbornikih. Za svoje delo so bili na podelitvi priznanj in nagrad sprejeti pri predsedniku države Borutu Pahorju. Da se dober glas sliši daleč, dokazujejo učenci mladinskega pevskega zbora, ki so vabljeni na božične koncerte v Salzburg in Graz v Avstriji. Prepevali so v salzburški katedrali. Slovensko kulturno dediščino pa so naši učenci, v okviru projekta Erasmus+ predstavili na srečanju partnerskih držav v Serónu v Španiji.    

Občina Miklavž na Dravskem polju leži v skrajnem severozahodnem delu Dravskega polja. Sestavljajo jo štirje kraji: Miklavž, Dobrovce, Skoke in Dravski Dvor. Naselje Miklavž na Dravskem polju se nahaja ob slikoviti reki Dravi in se deli na dva dela – središče starega dela je strnjeno okoli župnijske cerkve sv. Miklavž, novejši pa se razprostira ob obeh straneh Ptujske ceste do dovodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje. Velik del občine spada pod Krajinski park Drava, ki je naravno zavarovano območje. Sem spadajo tudi Miklavški ribniki, ki se nahajajo v bližini starega jedra. Med največje kulturnozgodovinske znamenitosti občine spadajo:

·         ohranjene rimske gomile, ki segajo v rimsko dobo (1. stol. n. št.) in v katerih so bili najdeni dragoceni predmeti ter številni marmorni rimski kamni in nagrobniki. Del predmetov lahko danes vidimo v Pokrajinskem muzeju v Mariboru;

·         župnijska cerkev sv. Miklavža, ki je bila prvič omenjena v pisnih virih že leta 1382, današnjo podobo z zvonikom poznogotske gradnje je dobila v drugi polovici 17. stoletja:

·         freska sv. Krištofa se nahaja na južni steni cerkve sv. Miklavža, nastala je v začetku 16. stoletja in je glede na velikost ena večjih v Sloveniji, in

·         Miklavški dvorec iz druge polovice 15. stoletja.