OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

Spoznaj ekipo iz OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica!


Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica je edina šola v bohinjski kotlini. K matični devetletki v Bohinjski Bistrici spadata tudi vrtec v Bohinjski Bistrici in Srednji vasi ter podružnična šola prvih štirih razredov v Srednji vasi. Letošnje leto imamo 400 učencev. Smo podeželska šola, ki hkrati sodeluje in izvaja nekatere javne prireditve v kraju, po drugi strani pa sodeluje in pripravlja ter izvaja svoje projekte.
Že več let aktivno sodelujemo najprej pri mednarodnih projektih Comenius, sedaj se imenujejo projekti Erasmus+ (trenutno v projektu o folklornem izročilu, projekt o spodbujanju branja, …. Aktivni in uspešni smo tudi pri raznih tekmovanjih, družboslovnih, naravoslovnih in športnih.
Imamo naziv kulturna šola, kar ne pomeni, da smo ne le kulturni, ampak tudi to, da prirejamo kulturne prireditve. Vsako leto, letos že 14. sodelujemo in izvajamo svoj program na festivalu, ki se dogaja dva tedna konec maja, začetek junija in sicer Mednarodni festival alpskega cvetja (MFAC). V Bohinjski matični šoli, ki je zelo prostorna in lepa že kar nekaj let gostimo 2 oddelka otrok, ki obiskujejo vrtec. Hkrati se število učencev dviguje, kar pomeni, da je tudi prostorna šola polna in si želimo jo nekoliko razširiti.
Ob šoli imamo letno zunanjo učilnico, ki jo uporabljamo ob različnih letnih časih, predvsem pa v lepem vremenu za razne dejavnosti med poukom. Ob letni učilnici je tudi lepo urejen zeliščni vrt za katerega skrbijo učenci z učiteljicami.

Vsako leto strokovni delavci izvajajo 3 šole v naravi in sicer v 4., 6. in 9. razredu. Zadovoljni smo, da se šol udeležujejo v večini vsi učenci. 4. razredi imajo organizirane dejavnosti preko CŠOD v Črmošnjicah. 6. razredi imajo švn v Fiesi, septembra (medpredmetna povezava športna, slovenščina, geografija, likovna vzgoja, naravoslovje, tehniški dan in angleščina). Šolo organizirajo in izvedejo strokovni delavci na šoli. V 9. razredu šola v naravi poteka 3 dni na Komni (planinska šola v naravi). Ta šola v naravi ni le planinska, ampak je tudi tu medpredmetno povezovanje s prvo pomočjo, zgodovina (1. svetovna vojna glede na to, da je bil Bohinj v zaledju soške fronte, orientacija, kemija).

Tudi to šolo izvedejo strokovni sodelavci na šoli. Vsi skupaj se trudimo učencem nuditi veliko znanja tudi izven učilnic saj »učilnice v naravi« še nadgrajujejo znanje z boljšim počutjem in čutenjem. Več podatkov in fotografij o dejavnostih na šoli najdete na naši spletni strani in facebook profilu.