Upornost: zaporedna vezava

Tok v tokokrogu izračunamo kot razmerje med napetostjo na viru in upornostjo vseh upornikov. Ker sta naša upornika vezana zaporedno, imata skupaj 2 x 50, to je 100 omov upora.
Tok se izračuna kot napetost, ulomljena s skupnim uporom. Tu je vir napetosti z že vgrajenim ampermetrom. Tukaj ga prižgemo in že prej smo ga nastavili na 6 voltov – kot je bilo rečeno v nalogi.
S pritiskom na tipko output tok steče v vezje. In na viru napetosti lahko odčitamo 0,06 ampera, kar pomeni 60 miliamperov, torej je pravilen odgovor B.

Podrobnosti o vsebini

Datum:

20.4.2019

Trajanje:

02:03 min

Kanal:

TV Slovenija 1

Oddaja:

Male sive celice

Vprašanje gledalcem

Odgovori