Krčenje prta

Na mizi imamo štiri prte, izrezane v velikosti naših odgovorov. Najprej jih bomo »dvakrat oprali« oziroma površino dvakrat zmanjšali za četrtino. Najprej prepognemo v dolžino in širino in še enkrat ponovimo isto.

Položite zdaj prte na mizo, jaz pa bom z ravnilom izmerila stranice prepognjenih prtov, da lahko izračunamo površino.
Najprej prt A, širina je približno 1 dm x dolžina približno 1,5 dm, kar pomeni da je površina približno 1,5 dm². Zaradi upogibanja ne moremo reči točno.
Zdaj prt B, širina je prav tako 1 dm, dolžina 2 dm kar pomeni da je površina 2 dm².
Pri prtu C imamo 1 dm x 2,5 dm, tukaj je torej površina 2,5 dm².
In Prt D 1 dm x 3 dm in pri tem dobimo površino 3 dm².

Iskali smo površino v velikosti dveh kvadratnih decimetrov, ki jo ima prt B. Izmerimo zdaj njegovo dolžino pred pranjem. Tako ugotovimo, da meri 80 cm oziroma 8 dm in po tem lahko sklepamo, da je pravilen odgovor B.
A preverimo še matematično. Matematično bi to podkrepili tako, da bi površino po dveh pranjih pomnožili s 4 in tako dobili površino prta po enem pranju, ki bi znašala 8 dm². To spet pomnožimo s 4 in dobimo površino pred pranjem, ki znaša 32 dm². Če je bil prt širok 4dm, je bil torej dolg 8dm. Tako potrdimo, da je pravilni odgovor B!

Podrobnosti o vsebini

Datum:

5.1.2019

Trajanje:

03:53 min

Kanal:

TV Slovenija 1

Oddaja:

Male sive celice

Vprašanje gledalcem

Odgovori