Delitev pice

Pred seboj imamo modele pic s polmeri 20 cm, 30 cm in 40 cm. Vsi modeli so narejeni
iz enakega materiala, zato bomo najprej namesto ploščine primerjali kar maso naših modelov.
Največ torej tehtata pici s polmerom 30cm.

Preverimo to še z matematičnim izračunom. Površino kroga izračunamo kot pi*r2, torej velikost pice narašča kvadratno z njenim polmerom.
S pi*r2 najprej pomnožimo tri pice s polmerom 20 cm, kar je bil odgovor A in rezultat je 1200pi.
Isto naredimo pri površini dveh pic pod odgovorom B, rezultat je 1800pi in še površina kroga pice s polmerom 40 cm. Ta znaša 1600pi.
Kar pomeni, da se res največ pice skriva pod odgovorom B.

Podrobnosti o vsebini

Datum:

5.1.2019

Trajanje:

03:26 min

Kanal:

TV Slovenija 1

Oddaja:

Male sive celice

Vprašanje gledalcem

Odgovori