Infokviz

22. Infokviz 7. sezone

Vprašanje 1/6

Koliko občin imamo v Sloveniji?

Namig