Infokviz

15. Infokviz 6. sezone ali prvi Infokviz v letu 2018

Vprašanje 1/7

Koliko časa potrebujemo, da spremembe postanejo del nas?

Namig