Infokviz

42. Infokviz 7. sezone

Vprašanje 1/4

Po podatkih PEDAGOŠKEGA INŠTITUTA imate slovenski učenci v primerjavi z evropskimi šolami:

Namig