Infokviz

41. Infokviz 7. sezone

Vprašanje 1/4

Koliko let praznuje velikanka v Planici?

Namig