Infokviz

35. Infokviz 7. sezone

Vprašanje 1/5

Kako se imenuje predstava festivala Bobri v kateri nastopajo ženske stare od 10 do 80 let?

Namig