Infokviz

30. Infokviz 7. sezone

Vprašanje 1/6

Kaj je politeizem?

Namig