Infokviz

26. Infokviz 7. sezone

Vprašanje 1/6

Kako počasni so polži?

Namig