Reformacija

31. 10. 2014

Reformacija je versko, politično in kulturno gibanje, ki se je pojavilo v 16. stoletju. Glavni cilj je bil preureditev rimskokatoliške cerkve.

Beseda reformacija izhaja iz latinščine, pomeni pa spremembo, preoblikovati, preurediti, obnoviti.

Začetki reformacije v 16. stoletju
Začetnik reformacije je Martin Luther (na fotografiji), ki je protestiral proti napakam v rimskokatoliški cerkvi in želel te napake popraviti.

Njegova največja želja je bila, da bi prevedli Sveto pismo v različne jezike in tako omogočili, da bi ga vsak lahko bral v jeziku, ki ga razume. Do takrat je bila Biblija, kot tudi rečemo Svetemu pismu, samo v latinskem jeziku, ki ga mnogi niso razumeli.

31. oktobra 1517 je na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenberg pribil list s 95 tezami (trditvami), s katerimi je obsojal tedanje ravnanje rimskokatoliške cerkve. V njih je navedel pravice in dolžnosti kristjanov, popravke rimskokatoliške cerkve in bistvo Svetega pisma.

Med teologi so se Lutrove misli hitro začele širiti. Sprožil se je val reformacije, ki je najprej zajel Evropo, kasneje pa ves svet. Zaradi reformacije je prišlo do razkola (deljenja) v rimskokatoliški cerkvi, saj je ta nasprotovala spremembam. Zato se je oblikovala nova cerkvena organizacija, luteranska cerkev. Kasneje so se oblikovale tudi druge protestantske cerkve.

Reformacija na Slovenskem prinese prve slovenske knjige
Lutrova zahteva, naj bo vsakemu verniku omogočeno branje Svetega pisma v maternem jeziku, je pomembno vplivala na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim tudi na slovensko književnost in razvoj knjižnega jezika.

V obdobju reformacije so se pojavile prve slovenske knjige. Leta 1550 je protestant Primož Trubar izdal Katekizem, prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo sploh, in mu priložil še Abecednik.

Najpomembnejše delo slovenskega protestantizma je po mnenju številnih strokovnjakov prevod celotne Biblije, ki jo je Jurij Dalmatin leta 1584 dal natisniti v Wittenbergu. V času reformacije je nastal tudi prvi slovenski pravopis, Zimske urice Adama Bohoriča, ki je začrtal slovensko pisanje v naslednjih dveh stoletjih.

Dan reformacije, slovenski državni praznik
V Sloveniji 31. oktobra praznujemo državni praznik dan reformacije, ne samo iz verskega stališča, ampak tudi zato, ker je reformacija omogočala razvoj in napredek na področju književnosti.