Jezik mladih Slovencev

21. 2. 2014

Vsaka dva tedna naj bi s sveta izginil en jezik. Slovenščina ne spada med ogrožene jezike, saj je zelo razvita in jo uporabljamo ob vseh priložnostih. In čeprav se zdi, da je govorcev slovenščine malo, jih ima več kot 80 odstotkov jezikov na svetu še manj. Ob svetovnem dnevu maternega jezika smo na Osnovni šoli Vransko preverili, kako materinščino uporabljajo mladi.


Kaj je materinščina?
Materinščina ali materni jezik, je tisti jezik, ki se ga prvega naučimo ter v njem najlažje doživljamo, razumemo, čustvujemo in razmišljamo. V tem jeziku tudi sanjamo. Tako je materni jezik večine prebivalcev v Sloveniji slovenščina, a 10% prebivalstva lažje razmišlja v kakšnem drugem jeziku, na primer v italijanščini, jezikih držav nekdanje Jugoslavije ali v madžarščini. Misliš, da materinščino izražamo le z besedami? Ne, jezik gluhih in gluhonemih je znakovni jezik. Največ ljudem na svetu je materni jezik mandarinščina, ki jo govorijo na Kitajskem.

Jezik se nenehno spreminja
Z besedami se sporazumevamo vsak dan in hkrati v jeziku nastajajo nove. Verjetno tudi ti uporabljaš drugačne besede kot tvoji starši in stari starši. V zadnjih 20 letih smo Slovenci bogatejši za 6399 besed, ki jih najdete v slovarju novejšega besedja. Med njimi so tudi take: internetomanija, bedž, cedejka.

Slovenščina ne spada med ogrožene jezike
Na svetu je živih okoli 6000 jezikov, seveda pa mnogo jezikov umira. Najbolj ogroženih je 1750 jezikov. Čeprav je Slovenija majhna država, pa naš jezik ne sodi med najmanjše jezike sveta. Slovensko govori okoli 2,3 milijona ljudi. To je več kot je materinskih govorcev baskovšine, jezika s severa Španije ali pa irščine, ki je značilna za nekatere dele Irske.

Slovenščina je edini jezik v EU, ki ima dvojino
Slovenščina ima največ narečji in narečnih skupin, glede na število prebivalcev, kar 48. Za eno najtežji velja prekmurščina. Slovenski jetik 25 črk, 3 slovnična števila, 6 sklonov ter tri slovnične spole. Brižinski spomeniki so najstarejši ohranjeni zapis slovenščine, prvo slovensko tiskano knjigo pa smo dobili leta 1550. Napisal jo je Primož Trubar.

Svetovni dan maternega jezika
Vse od leta 1999 21. februarja, praznujemo mednarodni dan materinščine. Unesco je s tem želel javnost opomniti na spoštovanje lastnega in hkrati drugih maternih jezikov po svetu. Več o svetovnem dnevu maternega jezika v našem prispevku.