Kako država postane članica Evropske unije?

17. 3. 2014

Vsaka država, ki želi postati članica Evropske unije, mora izpolniti kar nekaj zahtev in postopek priključitve lahko traja več let.Najprej mora seveda vložiti kandidaturo za članstvo, nato Evropska komisija in parlament preverita ali ima država kandidatka demokratično politično ureditev ali spoštuje človekove pravice ter mnoge druge stvari, ki vplivajo na končno odločitev.Ko država postane kandidatka za vstop v Evropsko unijo, se začnejo pogajanja o okolju, obrambi ribištvu… Ko se države članice z državo kandidatko uspejo dogovoriti o vseh odprtih vprašanjih pravimo, da se pogajanja zaključijo. Kandidatko morajo nato potrditi vse države članice Evropske unije, šele potem lahko kandidatka podpiše dokument, imenovan Pristopna pogodba. S tem država postane polnopravna članica Evropske unije.

V prispevku si poglej primer države Dromolandije.