Tekmovanje za zlato Cankarjevo priznanje

31. 3. 2014

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je kot vsako leto organiziral tekmovanje za zlato Cankarjevo tekmovanje za vse ljubitelje slovenskega jezika in književnosti.

Tekmovanje preverja učenčeve bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja spisov/esejev, povezanih z izbranimi književnimi besedili ter priporočeno dodatno literaturo.

Letos so morali učenci 8. in 9. razreda osnovne šole pokazati poznavanje dveh slovenskih del: Naročanje kamenčkov, Saše Vegri ter Skrivnosti Nika Grafenauerja.
Na šolskem tekmovanju se je letos merilo več kot 35 000 osnovnošolcev, na državno pa se jih je uvrstilo 131. Z njimi smo bili pred, med in po tekmovanju.