Mladi o korupciji v Sloveniji

1. 4. 2014

Nov predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, na kratko KPK, je odvetnik Boris Štefanec. To je pomembna funkcija, saj je za dobro delovanje države pomembno, da jo vodijo pošteni ljudje, ki se trudijo v dobro nas vseh. Kaj o korupciji v naši državi menijo učenci Prve osnovne šole Slovenj Gradec?

Komisija za preprečevanje korupcije

Naša država ima poseben državni organ, ki se ukvarja s korupcijo. Imenuje se Komisija za preprečevanje korupcije. Preiskuje sumljive posle in dejanja. Komisija je samostojen in neodvisen državni organ, kar pomeni, da je pri svojem delu samostojna. Glavna naloga komisije za preprečevanje korupcije je, da nadzoruje ljudi na pomembnih položajih, preverja, ali delajo tako kot je prav in ne tako, da javni denar uporabljajo za lastno korist. Konec novembra 2013 je celotna komisija odstopila iz položaja, ker naj ne bi mogla uresničevati svojih nalog. Predsednik države je zato izbral novega predsednika Borisa Štefaneca.

Kaj pa sploh je korupcija?

Korupcija je latinska beseda in pomeni pokvarjen. Kadarkoli nekdo, ki ima moč odločanja, ne dela tako kot je prav, ampak raje tako, kot je najbolje za njega, to imenujemo korupcija. Osebe, ki ravnajo korputivno, želijo sebi ali drugim (najpogosteje družinskim članom ali prijateljem) na nepravičen način pridobiti materialno (denar) ali nematerialno korist (počitnice, draga darila, usluge ...) ali pa ne naredijo nekaj, kar bi morali (prijaviti kršitelje ...). Velika težava nastane, če korupcija oziroma nepoštenost in podkupovanje obstajata v javnem sektorju. Na primer v zdravstvu, policiji in vseh drugih področjih, ki so pomembna za vse nas in delovanje družbe.

Kako izmerimo korupcijo?

Korupcijo je težko izmeriti, ker se dogaja stran od oči. Slovenija je na Indeksu zaznave korupcije Transparency International za leto 2013 zdrsnila za 6 mest, iz 37. na 43 mesto. Organizacija pa vseeno meri, koliko ljudje mislijo, da je korupcije v javnem sektorju. Poslovneži in strokovnjaki po Sloveniji od različnih organizacij dobijo 13 različnih vprašalnikov. V njih so tudi vprašanja o korupciji ali nepoštenosti v javnem sektorju. Vprašalnike iz Slovenije in drugih 176-ih držav dobi Mednarodna organizacija Transparency International. Tam iz njih izluščijo odgovore na tista vprašanja, ki govorijo o nepoštenosti v javnem sektorju. Zbrane podatke ovrednotijo in vsaki državi dodelijo točke od 0 do 100. 0 pomeni zelo koruptivno, 100 pa zelo pošteno državo. Transparency Int. države glede na zbrane točke razvrsti na lestvico. Prva in najbolj poštena je Danska, zadnja in najbolj skorumpirana pa Somalija. Slovenija se je s 57 točkami uvrstila na 43. mesto.

 

Več o tem, kaj je korupcija, si poglej v našem prispevku v rubriki Podrobno pod lupo ali pa v Infomatu

V prispevku v rubriki Podrobno pod lupo pojasnjujemo tudi, kako deluje komisija za prepričevanje korupcije.

Pojasnjujemo tudi, kako se korupcija sploh meri.