Infogrom o šolanju na daljavo

4. 12. 2020

V šolo se boste verjetno vrnili šele po novem letu, si pa najbrž tudi vi, tako kot učenci Osnovne šole Vita Kraigherja iz Ljubljane, želite čim prej med sošolce. Infogrom!