Infogrom o šolanju na daljavo

22. 10. 2020

Novica tedna za vas je, da bo šolanje učencev od šestega razreda naprej po vsej Sloveniji naslednji teden spet potekalo na daljavo. Tudi v glasbenih šolah. Pouk v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovnih šolah s prilagojenim programom pa bo še naprej organiziran v šolah oziroma zavodih. S svojimi mnenji o tej odločitvi se nam oglašajo Infodromovci. Infogrom.