Od kod denar Evropski uniji?

14. 4. 2014

Ne samo vsaka država, tudi Evropska unija ima svoj proračun. Le-ta letno znaša 135 milijard evrov, k njemu pa prispevamo vsi državljani Evropske unije.Denar se največkrat porabi za različne programe, ki so namenjeni izboljšanju življenja državljanov Evropske unije. Tudi Slovenija je Evropsko unijo prosila za pomoč, saj je naravna katastrofa, ki jo je povzročil žled, naredila okoli 429 milijonov evrov škode. Ali bomo denar iz evropskega proračuna dobili, bo znano v začetku naslednjega leta.