Sodeluj na natečaju Kla kla klasika in zarapej s Trkajem!

8. 1. 2018

Pesniki, raperji, pozor! Zarapajte po klasiki in sodelujte v natečaju Kla kla klasika!

 Kako lahko sodeluješ?

1. Poišči knjiho Kla Kla klasika, jo preberi in poslušaj priloženi CD! Naj te navdihne, kar boš začutil, pa izrazi na papir, v video, diktafon ...

2. Napiši svoje besedilo, ki naj bo predelava katerekoli pesmi v knjigi. Odrapaj ga oi glasbenih predlogah na zgoščenki ali izdelaj čisto svojo.

3. Odrapaj tudi nespremenjeno predlogo iz knjige ob rapovski podlagi.

4. Napiši svojo lastno rap pesem! Izbira tematike je lahko tvoja!

Slovesna razglasitev  zmago­valca bo na veselošolski prireditvi 3. junija 2017 v Cankarjevem domu.

Žirija: Trkaj, Nipke, Pižama,  dr. Igor Saksida, Valterap

Nagrada:

1. Nastop na veselošolski prireditvi  s Trkajem

2. Sodelovanje v oddaji Od glave do rapa na Radiu Koper

3. Knjižna ­ nagra­da

4. Majice Kla  kla klasika.

Besedilo in posnetek rapa pošlji do 15. maja 2017 na naslov: Pil, Mladinska knjiga Založba, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana s pripisom  za natečaj, Kla kla klasika ali na pil@mkz.si.

Na natečaju lahko z izdelki, navedenimi pod točko 1 ali 2 ali 3, sodelujejo vsi državljani RS. Zaposleni v družbah Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. in Cankarjeva založba – Založništvo d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani na natečaju ne smejo sodelovati. Mladoletni ali oseba, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, potrebujejo soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov. Žirija bo izbrala pet najboljših izdelkov in avtorje o izboru ter pripadajoči nagradi obvestila po elektronski pošti. Vrednost materialne nagrade ne presega 42,00 EUR. Organizator natečaja je Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Podrobnejše informacije in obrazce za sodelovanje na natečaju najdete na spletni strani uredništva Pila.

Spoznaj še lanske zmagovalce O3 in preveri, kako lahko sodeluješ na še enem natečaju za mlade raperje!