Infogrom: debaterji

8. 12. 2017

Število knjig, ki jih imate doma, pomembno vpliva na to, kako dobro razumete prebrano besedilo, je pokazala raziskava o bralni pismenosti PIRLS 2016. Skoraj polovica slovenskih desetletnikov dosega višji mejnik bralne pismenosti, več kot desetina najvišjega. To je zelo dobro v primerjavi z vrstniki iz drugih držav in bolje kot v preteklih letih. Le tako naprej! Bralno razumevanje pa je zelo pomembno tudi za debaterje, ki se morajo na turnirje pripraviti.