Bralna pismenost

6. 12. 2017 - Slovenski učenci in učenke nad mednarodnim povprečjem

Rezultati Mednarodne raziskave bralne pismenosti (PIRLS 2016) kažejo, da so dosežki slovenskih četrtošolcev in četrtošolk nad mednarodnim povprečjem.

Rezultati Mednarodne raziskave bralne pismenosti (PIRLS 2016) kažejo, da so dosežki slovenskih četrtošolcev in četrtošolk nad mednarodnim povprečjem. V večini sodelujočih držav se rezultati pri bralni pismenosti izboljšujejo, a je napredek v Sloveniji med hitrejšimi. Najuspešnejši so bili sicer učenke in učenci iz Rusije in Singapurja, a nobena država na področju bralne pismenosti ne napreduje tako hitro kot Slovenija.  

Rezultati še kažejo, da vse skupine ne napredujejo enako hitro
Tisti otroci, ki imajo doma boljše razmere, v bralni pismenosti bolj napredujejo kot tisti, ki živijo v slabših razmerah. Tako so učenke in učenci, ki imajo doma le malo knjig, napredovali manj kot tisti, ki jih imajo doma več kot 200.  

Slabša bralna pismenost na spletu
Zaradi razmaha branja prek spleta so letos v okviru PIRLS prvič preverjali bralno pismenost tudi pri spletnem branju, kjer so slovenski učenci in učenke dosegli nižje rezultate kot pri klasičnem branju. V vseh analiziranih državah imajo četrtošolke boljše dosežke od četrtošolcev, kar velja tudi za Slovenijo.

Hitro branje pa obvlada Brina.