Drugi tuji jezik bo v zadnjem triletju morda obvezen  

9. 6. 2017

Drugi tuji jezik naj bi po predlogu novega Zakona o šolstvu postal obvezni predmet v sedmem razredu, ocene bi štele za vpis v srednjo šolo. Na račun tujega jezika bo en obvezni izbirni predmet manj.  

Prvi tuji jezik v prvem razredu
Predlog novega zakona o šolstvu predvideva, da bi prvi tuji jezik postal obvezen predmet že v prvem razredu. Prvi tuji jezik je bil zadnji dve leti obvezni predmet v drugem razredu, v prvem razredu pa je bil ponujen kot izbirni predmet. Zanj je vladalo veliko zanimanje, izbrali so ga skoraj vsi prvošolci, v tem šolskem letu 20.336 učencev.  

Spremembe bi lahko začele veljati čez dobro leto
Ministrstvo za šolstvo v noveli Zakona o šoli predvideva uvedbo obveznega drugega tujega jezika v 7., 8. in 9. razredu. Predlog zakona je v javni razpravi do konca junija, ministrstvo mora nato preučiti predlagane pripombe in zakon predstaviti na vladi, nato pa ga mora sprejeti še državni zbor. Na ministrstvu so predvideli, da bi novi zakon začel veljati 1. septembra 2018.  

Na račun drugega obveznega tujega jezika drug izbirni predmet manj
Kolikšen bo obseg ur drugega tujega jezika, na ministrstvu še ne vedo. Je pa iz predloga zakona mogoče razbrati, da bodo učenci tretjega triletja na račun nove obveznosti imeli le en izbirni predmet in ne več dva kot do zdaj. Drugi tuji jezik bo štel pri točkah za vpis v srednjo šolo, ker ne bo več izbirni predmet.