Delo otrok

12. 5. 2017

V zadnjih letih se je zelo povečalo število vlog za delo otrok. Da v državi niso kršena pravila glede otroškega dela, skrbijo na delovni inšpekciji. V letu 2012 so izdali 17 dovoljenj zanj, lani pa že 669. Delo otrok je v Sloveniji načeloma prepovedano. Obstajata pa dve izjemi.