Zakaj je šola?

21. 4. 2014

"Zanima me zakaj sploh je šola? Bi lahko v svoji oddaji odgovorili na to vprašanje?"

Zala, 5. razred

Šola je ustanova, ki jo imamo zato, da se izobražujemo. To pomeni, da nam šola omogoči, da s poslušanjem raznovrstnih učnih predmetov pridobivamo znanja o svetu, naravi in ljudeh ter spretnosti, ki jih bomo potrebovali v življenju. Poleg znanja in spretnosti pa nas šola spodbuja k razvijanju obšolskih dejavnosti, kot sta šport in glasba, ob druženju s sošolci pa spoznavamo tudi nove prijatelje.

Zgodovina

Prvo šolo smo pri nas dobili leta 1774, v času, ko sta našemu narodu vlada habsburška vladarja Marija Terezija in Jožef ll, saj sta želela, da bi bilo njuno ljudstvo izobraženo. Že takrat je bila šola obvezna za vse otroke od 6. do 12. leta, vsi učni predmeti pa niso potekali v slovenskem jeziku. Jezik, v katerem so takrat otroci poslušali pouk, je bila nemščina, se je pa slovenščina takrat začela vse bolj uveljavljati kot učni jezik. Leta 1810 smo v Ljubljani dobili tudi prvo gimnazijo. Njen ravnatelj je postal pesnik Valentin Vodnik, ki je pisal tudi prve slovenske učbenike za gimnazije in se zavzemal za večji pomen slovenščine v šolah. Kot edini učni jezik se je z zakonom slovenščina uveljavila leta 1918.

Slovenski šolski sistem

V Sloveniji  otroci začnete hoditi v osnovno šolo, ko dopolnite šest let. Osnovna šola je obvezna za vse, zato se ji ne more izogniti noben slovenski otrok. Osnovna šola je tudi brezplačna, morajo pa vaši starši plačati šolske potrebščine, kot so učbeniki, delovni zvezki in pisala. Osnovna šola vam zagotovi tudi zajtrk in kosilo, ki ju morajo prav tako plačati starši.

Kaj po osnovni šoli?

Po osnovni šoli se lahko učenci vpišete v srednjo šolo, in sicer v poklicno srednjo šolo ali gimnazijo. Poklicna šola je tista, ki učence izobrazi tako, da jih pripravi na opravljanje določenega poklica, gimnazija pa je bolj splošna šola in učencem ponuja znanje z vseh področij, kot so na primer matematika, slovenščina, angleščina, biologija in kemija, ter jim ponudi čas, da dijaki v štirih letih izobraževanja ugotovijo, katero od teh področij jih zanima. Po končani srednji šoli pa se lahko odločijo še za obiskovanje fakultete, kjer se izobrazijo za določen poklic.

Slovenske šole v tujini

Slovenskih šol pa sicer ne najdemo le v Sloveniji, ampak po vsem svetu, imamo pa jih tudi v sosednjih državah, natančneje na Madžarskem in v Italiji, kjer živijo zamejski Slovenci. Slovenske šole v tujini so izrednega pomena, saj Slovenci tam slovenski jezik pogosto govorijo slabše kot jezik države, v kateri živijo. Kje natančneje se nahajajo slovenske šole po svetu, pa preverite na tej povezavi.

Postani Infodromov dopisnik!

Pošlji nam članek, fotografijo ali film na naš naslov infodrom@rtvslo.si 
in napiši, kaj se zanimivega dogaja v tvojem kraju ali na šoli.