Koroška

17. 2. 2017

V avstrijskem koroškem deželnem zboru so se politične stranke pred časom lotile prenove deželne ustave. Koroške Slovence je najbolj vznemirilo to, da so v osnutek zapisali, da je deželni jezik zgolj nemščina. O slovenščini ni bilo govora, zato so se odpravili na ulice.