Katera je slovenska beseda leta?  

10. 1. 2017

Slovenska beseda leta je begunec. Decembra lani je skupina strokovnjakov z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Zgodovinskega inštituta Milka Kosa in Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede med stotimi predlogi izbrala deset besed. Včeraj so nato med njimi ljudje izbrali besedo leta. Med kandidatkami za besedo leta so bile še déležnik, družina, prekarec, približnjakarstvo, trumpizem, uberizacija, zareciklirati se, zdravje in žica. Skoraj polovice teh besed v slovarju sploh še ni, saj smo jih izumili na novo, ker gre za nove pojave. Zareciklirati se tako na primer pomeni vreči odpadke v napačen zabojnik. To je bil prvi slovenski izbor besede leta.