Spremembe Zakona o tujcih

9. 1. 2017

Minulo leto smo v Infodromu veliko poročali o prebežnikih. V Evropsko unijo, ki ima 508 milijonov prebivalcev, jih je lani prišlo okoli 400 tisoč. Posamezne države EU zato zaostrujejo pogoje za sprejemanje tujcev. Tudi slovenska vlada želi spremeniti Zakon o tujcih. Podrobno pod lupo.  

Zakon o tujcih omogoča, da pri nas ostanejo tudi tujci brez vizumov
Zakon o tujcih vsebuje pravila o tem, kako lahko tujci vstopijo v Slovenijo in pod kakšnimi pogoji lahko v njej ostanejo. Zdaj lahko tudi tisti prebežniki, ki prečkajo mejo brez veljavnih dokumentov, v Sloveniji zaprosijo za mednarodno zaščito in na odločitev počakajo v državi. Prav tako lahko v Sloveniji ostanejo tudi tisti prebežniki, ki si dokumentov ali vizumov zaradi vojnih razmer niso mogli urediti v domovini.

Spremenjeni zakon za izredne razmere predvideva drugačno ravnanje
Vlada predlaga, da bi v izrednih razmerah tujce, ki bi prečkali mejo brez veljavnih dokumentov, policisti lahko poslali v državo, iz katere so prišli. Kljub temu bi v Slovenijo lahko prišli mladoletniki brez spremstva, zelo bolni in osebe, ki bi jim grozilo mučenje. O tem bi odločali obmejni policisti, a nevladne organizacije opozarjajo, da policisti nimajo ustreznega znanja, da bi lahko presojali o tem.    

Nasprotniki pravijo, da zakon krši pravice
Nasprotniki sprememb zakona opozarjajo tudi, da tak zakon ni dober, saj bi kršil človekove pravice, na primer pravico do zaščite, dostojanstva in osebne varnosti, ki veljajo za vse. Ker so med prebežniki tudi otroci, bi bila kršena tudi določila konvencije o otrokovih pravicah.  

O predlogu sprememb bodo zdaj odločali poslanci
Če bo državni zbor novosti potrdil, bo novela zakona začela veljati. A nova določila se bodo lahko uporabila le v izrednih razmerah, če bi bila zaradi tujcev ogrožena varnost v Sloveniji. Zato bodo takrat poslanci morali glasovati še enkrat, policisti pa bi lahko ukrepe izvajali začasno, pol leta. Veljavnost ukrepa bi lahko tudi podaljšali.  

Begunci pri nas
Do zaprtja zahodnobalkanske migrantske poti marca 2016 je našo državo v okviru begunskega vala prečkalo skoraj 100 tisoč migrantov, za mednarodno zaščito pa je v lanskem letu zaprosilo 1170 oseb. Pravila o tem, kako v naši državi ravnamo s tujci, so zapisana v Zakonu o tujcih, ki ga vlada namerava spremeniti.