Evropska komisija

24. 4. 2014

Evropska komisija, ki jo sestavljajo predsednik in 27 komisarjev, skrbi za zakone, ki veljajo v vsej Uniji, razporeja denar iz proračuna ter zastopa Evropsko unijo v svetu. Članov Evropske komisije sicer ne volimo, tako kot volimo poslance, ampak jih predlagajo voditelji držav članic Unije.

Vlada EU
Evropska komisija je ena najpomembnejših ustanov Evropske unije in zastopa Unijo tako, kot da bi bila to ena država. Velja torej za nekakšno vlado Evropske unije.  

Potočnik komisar za okolje
Poleg predsednika v komisiji še 27 komisarjev. Vsak prihaja iz določene države in zastopa določeno področje, denimo promet, šolstvo ali kulturo. Komisar iz Slovenije je trenutno Janez Potočnik, komisar za okolje.  

Če se zakoni ne spoštujejo, Komisija naloži kazen
Evropska komisija predlaga zakone in predpise. Te pošlje v obravnavo in potrditev Svetu Evropske unije in Evropskemu parlamentu. Če so ti zakoni sprejeti, veljajo v vseh državah Evropske unije, Evropska komisija pa nadzoruje njihovo uresničevanje, kar pomeni, da lahko državi, ki predpisov ne spoštuje, tudi naloži kazen.

Skrbi za proračun in pogajanja
Evropska komisija upravlja tudi proračun in razdeljuje denar.  Prav tako pa zastopa vso Evropsko unijo na mednarodnem področju, denimo v pogajanjih z drugimi državami.