Svetovni dan živali  

5. 10. 2016

Svetovni dan živali obstaja od leta 1931
Leta 1931 so na svetovnem kongresu okoljevarstvenikov v Italiji 4. oktober izbrali za svetovni dan živali. To je dan, ki želi posredovati sporočilo, da so živali čuteča bitja in da moramo ljudje zanje skrbeti tako, da jim ne povzročamo bolečin, trpljenja in strahu.  

Slovenija je vroča točka biotske pestrosti
Na Zemlji živi okoli dva milijona živalskih vrst, v Sloveniji od 15 000 do 20 000. Od tega je 850 endemitov, torej živalskih vrst, ki živijo pretežno na ozemlju Slovenije. Slovenija velja za  t. i. vročo točko biotske pestrosti, saj se po raznovrstnosti živega sveta uvršča med prvih pet držav v Evropi. Postojnski jamski sistem je na primer z okoli sto živalskimi vrstami najbogatejša podzemna jama na svetu.  

Primerna skrb za živali je predpisana z zakonom
V Sloveniji živali ščiti Zakon o zaščiti živali. Ta govori o odgovornosti ljudi pri ravnanju z živalmi, o varovanju njihovega življenja, zdravja in dobrobiti. Določa pravila primernega ravnanja in kaj šteje za mučenje živali.  

Osnove ravnanja z živalmi
Naše živali ne smejo biti lačne, žejne in podhranjene. Trudimo se, da jih ne mučijo bolečine, poškodbe in bolezni, da jih ni strah in da jim ni neprijetno. Omogočati jim moramo, da se vedejo tako, kot je za njihovo vrsto značilno, in da živijo v primernem bivalnem okolju.  

Foto: BoBo