Mladoletniki pred sodiščem

20. 5. 2016

S pomočjo učencev Osnovne šole Antona Tomaža Linharta iz Radovljice smo izvedeli, kako je videti sojenje na sodišču, če prekršimo zakon.

14. rojstni dan je mejnik
Po 14. letu že odgovarjamo za nekatera svoja dejanja. Bližanje odraslosti namreč prinaša tudi odgovornost za svoja dejanja. Tudi pred sodiščem.

Kazni za mladoletnike so milejše
Kazni za mladoletne so sicer milejše, na primer ukor, zavodski ukrepi in za huda kazniva dejanja tudi zapor za mladoletne. In v prejšnjem letu so po podatkih policije obravnavali več kot 1300 kaznivih dejanj, ki so jih zagrešili mladoletniki. Med njimi je največ tatvin.

Kako poteka sojenje
Proti mladoletniku lahko na sodišču pred sodnikom ter v navzočnosti okrožne državne tožilke in zagovornika obdolženca teče sodna obravnava. Najprej je na vrsti kazenska obravnava. Obdolženi prejme obtožnico, ki ga bremeni kaznivega dejanja, za katero zagrožena kazen nikoli ni višja od treh let. Sodišče zaslišuje priče. Na glavni obravnavi senat sodnikov zasliši obdolženca, priče in pregleda vse listine. Zagovornik bo skušal dokazati, da ni kriv, tožilec pa bo sodnika skušal prepričati o nasprotnem. Na koncu pa odloči sodnik. Če ugotovi, da je obdolženec ravnal narobe, ga obsodi in mu naloži po zakonu predpisano kazen, če pa ugotovi, da ni ravnal nezakonito, ga oprosti.

Vsakomur se lahko zgodi, da prekrši zakon
»So ljudje, ki živijo tako, da kršijo zakon. Enostavno ne znajo drugače. Vsakomur pa se lahko zgodi, da kdaj pride v nasprotje z zakonom,« je mlade opozorila sodnica Barbara Nastran, ki je v tokratnem prikazu odigrala vlogo tožilke. »Sodišče ni bavbav. Odzovite se, če vas pokliče, saj v nasprotnem primeru močno poslabšate zadeve.« Šolarje je pozvala, naj opozorijo na ustrahovanje in izsiljevanje, če ju opazijo ali so njune žrtve. »Če boste tiho, boste lahko vse življenje v položaju žrtve. Če pa boste o tem spregovorili, boste v slabem položaju samo takrat, dolgoročno pa boste sebi in drugim naredili uslugo.« Kaznovani ste lahko tudi v šoli, in sicer z vzgojnimi ukrepi