Zdrav šolar gre v šolo s pešbusom in bicivlakom   

14. 5. 2016

Na OŠ Koseze so končali projekt spremljanih poti v šolo v okviru programa Zdrav šolar. Prepričali so se, da sta Pešbus in Bicivlak zabavni, varni, predvsem pa zdravi poti v šolo. Cilj akcije je, da bi otroci vsak dan naredili nekaj za svoje zdravje, zanemariti pa ne gre tudi številnih koristi za okolje in starše, ki zjutraj niso več obremenjeni z razvažanjem otrok in gnečo na cestah.   

Učenci OŠ Koseze so se v zadnjih dveh tednih lahko pridružili dvema skupinama: Pešbusu, s katerim so se v šolo odpravili peš po skrbno začrtanih poteh in stalnem urniku, ali Bicivlaku, s katerim so pot do šole prekolesarili. Obe obliki zdrave poti v šolo sta del programa Zdrav šolar, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, izvaja pa ga več organizacij pod vodenjem Inštituta za politike prostora – IPoP.  

Za več zdravja, boljšo telesno pripravljenost in samostojnost osnovnošolcev  
Program Zdrav šolar so organizacije oblikovale kot odgovor na dejstvo, da osnovnošolci vedno manj časa preživijo zunaj. V šolo jih z avtomobili v glavnem vozijo starši, kar seveda ne vpliva dobro na njihovo zdravje, telesno pripravljenost in samostojnost. Kot je na dogodku v OŠ Koseze povedala direktorica direktorata za javno zdravje Mojca Gobec, si na ministrstvu prizadevajo, da bi se ljudje, še posebej pa otroci, na splošno več gibali. Zato nenehno iščejo in z veseljem podpirajo inovativne projekte, ki spodbujajo dejaven način življenja. Takšen je tudi program Zdrav šolar, ki se je že v preizkusnem obdobju dobro izkazal. Če bi ga želeli vpeljati za daljši čas, pa bo treba pridobiti podporo občin, šol in predvsem staršev. Vodja projekta na inštitutu IPoP Tadej Žaucer je povedal, da so podobni projekti, kot sta Pešbus in Bicivlak, v tujini že široko razširjeni, in upa, da se bo postopoma uveljavil tudi pri nas. V preizkusnem obdobju na treh osnovnih šolah, in sicer na POŠ Ledine v Novi Gorici ter na OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Koseze v Ljubljani, je namreč sodelovalo kar 81 otrok. Nad zamislijo so bili navdušeni tako sodelujoči otroci kot starši. Ti so na koncu povedali, da otroci Pešbus in Bicivlak jemljejo kot zabavo, da jim je všeč rutina voznega reda ter da zjutraj lažje vstajajo in so bolj motivirani za pravočasen odhod v šolo, bolj redni in vestni pa so tudi pri drugih jutranjih opravilih.              

Uspešno sodelovanje med šolo, učenci, starši in prostovoljci   
Na OŠ Koseze so se v zadnjih dveh tednih otroci na pot podajali peš ob osmih, s kolesom pa ob 7.45. V četrt ure so najbolj oddaljeni prehodili 1,2 km ali v pol ure prekolesarili 3,7 km. Skupine učencev so spremljali prostovoljci društva Focus in Ljubljanske kolesarske mreže ter posamezni starši prostovoljci, na drugih dveh šolah pa so sodelovali aktivni starejši iz društva Šola zdravja ter starši. Program Zdrav šolar je tako uspešno opravil preizkusno dobo projektov Pešbus in Bicivlak, zdaj pa se bodo lotili razvoja kolesarskih spretnosti na Primorskem, kjer je v okviru programa pripravljen spretnostni kolesarski poligon. Organizatorji bodo nagovorili tudi šole in starše, da bi v prihodnje Pešbus in Bicivlak zaživela na čim več slovenskih šolah.    

Strokovnjaki pravijo, da morajo biti mladostniki zmerno do intenzivno telesno dejavni vsak dan v tednu vsaj 60 minut, vsaj trikrat na teden pa mora biti telesna dejavnost intenzivna. Raziskava, poimenovana Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji (2014) ugotavlja, da je vse dni v tednu vsaj eno uro telesno dejavna manj kot petina mladostnikov (18,5 %). 

Foto in tekst: OŠ Koseze