NPZ in spremembe

6. 5. 2016

Šestošolci in devetošolci ste pisali nacionalno preverjanje znanja iz materinščine, torej slovenščine, pripadniki manjšin pa iz italijanščine oziroma madžarščine. Matematika je bila v sredo, naslednji teden pa pride na vrsto še en preizkus. A letos je nacionalno preverjanje znanja zadnjikrat takšno, kot ga poznate, saj naj ne bi bilo učinkovito. O tem smo vprašali tudi mlade na Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro, ko smo jih zmotili med pripravami.

Nacionalno preverjanje znanja bo drugačno
Na ministrstvu za šolstvo so pripravili predloge za prenovo nacionalnega preverjanja znanja; podrobnosti sprememb naj bi razkrili do konca meseca. Strokovnjaki se zavzemajo za to, da bi tudi pri učencih tretjih razredov na ravni države morali preveriti raven pismenosti. Mednarodne raziskave namreč kažejo, da imajo naši učenci na tem področju precej težav. Ostaja le vprašanje, ali naj uspeh, dosežen pri zunanjem preverjanju, vpliva na oceno šolskega uspeha in vpis na srednje šole ali pa naj ostane le dodatna informacija. Poglej še, kako so NPZ-ji potekali lani.