NPZ-ji letos v taki obliki zadnjikrat

4. 5. 2016

Šesto- in devetošolci so dopoldne pisali preizkus iz matematike in tako začeli opravljati nacionalno preverjanje znanja. Preverjanje znanja učencev pa v taki obliki letos poteka zadnjikrat.

Pomembni datumi
Dobrih 35 400 učencev 6. in 9. razredov je s preizkusom iz matematike začelo nacionalno preverjanje znanja, s katerim se preverja njihovo poznavanje vsebin iz učnih programov. V petek jih čaka NPZ iz maternega jezika, 10. maja pa bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja tujega jezika, učenci 9. razreda pa preizkus znanja tretjega predmeta. Za letošnje preverjanje je ministrstvo določilo, da bodo t. i. tretji predmeti fizika, likovna umetnost, zgodovina in prvi tuji jezik. Učenci 6. razredov bodo z dosežki na Nacionalnem preverjanju znanja seznanjeni 7. junija, učenci 9. razredov pa 31. maja.

Prihajajo spremembe
Zaradi pomislekov o smiselnosti npz-jev jih namerava šolsko ministrstvo prevetriti. Letošnje preverjanje znanja je torej zadnje po obstoječem sistemu, kako bo po novem, pa bodo sporočili konec meseca.

Če ste letos NPZ-jevci tudi vi, držimo pesti za vas! Takole je pisanje NPZ-jev potekalo lani, kako vam gre letos, pa bomo poročali v petkovem Infodromu.

Foto: OŠ Škofja Loka