Otroški poročevalec Gregor v vetrovniku

15. 4. 2016

Kaj je to vetrovnik, se je pozanimal naš otroški poročevalec Gregor. Preizkusil je letenje in izvedel, da je v njem treba zelo paziti na varnost. Kdor visoko leta, namreč lahko tudi pade.