Diete

1. 4. 2016 - Kot kaže raziskava, se mladi v Sloveniji manj pogosto odločate za diete kot vaši vrstniki v tujini.

Kot kaže raziskava, se mladi v Sloveniji manj pogosto odločate za diete kot vaši vrstniki v tujini. 13 odstotkov vas je na dieti, drugje po svetu je odstotek bistveno višji, saj hujša več kot četrtina najstnikov. V Sloveniji se za diete pogosteje odločajo dekleta kot fantje. Fantje raje hujšajo s telovadbo, dekleta pa po raziskavi sodeč pogosteje izpuščajo obroke. Vas pa kar veliko misli, da ste predebeli.  Velika težava je, ko diete prerastejo v motnje hranjenja.

Kaj še povedo izsledki najnovejše raziskave Svetovne zdravstvene organizacije
Najnovejša raziskava Svetovne zdravstvene organizacije kaže, da ste slovenski mladi bolj obremenjeni s šolo kot večina vaših vrstnikov, manj časa preživite pred TV-zasloni, menite, da ste predebeli, a ste kljub temu manj pogosto na dieti. Za te se v največji meri odločajo mladostniki na Danskem, Slovenija pa je glede tega čisto pri repu. Bolj na rep držav pa se slovenski mladostniki uvrščajo tudi pri vprašanjih glede druženja s prijatelji pred 20. uro zvečer, pri dnevnem komuniciranju prek elektronskih medijev, pri trditvi, da imajo radi šolo, da so na dieti, da vsak dan zajtrkujejo, da vsak dan pijejo sladkane pijače, da večerjajo s starši, da televizijo med tednom gledajo dve uri ali več in pri tedenskem kajenju.  

Zdravje ogroženo tudi zaradi neenakosti
Mednarodno poročilo ugotavlja, da uporaba tobaka v zadnjem desetletju med evropskimi šoloobveznimi otroki v povprečju opazno upada, je pa zdravje mladostnikov močno ogroženo zaradi neenakosti glede na spol in družbenoekonomski položaj družine. »Fantje se lažje pogovarjajo z očeti, dekleta z mamami. Fantje se pogosteje družijo s prijatelji v živo, dekleta pa so pogosteje z njimi v stiku prek elektronskih medijev. Šola je bolj všeč dekletom, ki pa so z njo tudi bolj obremenjena. Dekleta slabše ocenjujejo svoje zdravje in so manj zadovoljna s svojim življenjem, fantje pa se pogosteje gibljejo kot dekleta in se pogosteje poškodujejo. Pri fantih je tvegano vedenje pogostejše kot pri dekletih, a bolj redno zajtrkujejo,« je ugotovitve povzela doc. dr. Helena Jeriček Klanšček z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Ne pozabite, zdravje, bolj kot si mislite, ogrožajo tudi sladke pijače.