Osmi prevod Svetega pisma

6. 3. 2016

Pod vodstvom akademika Jožeta Krašovca nastaja novi prevod Svetega pisma v slovenščino. Delo se je začelo že pred desetimi leti, to je deset let po tistem, ko je pri Svetopisemski družbi Slovenije izšel sedmi prevod Svetega pisma v naš jezik. 

Do danes smo sicer Slovenci dobili že sedem prevodov celotnega Svetega pisma. Prvi je Sveto pismo v slovenščino prevedel Jurij Dalmatin (1584). Za drugi prevod je v letih 1784−1802 poskrbel Jurij Japelj. Tretji prevod je nastal v letih 1856−1859, pobudo zanj pa je dal ljubljanski škof Anton Alojzij Wolf. Četrti prevod je nastajal v letih 1870-1898 ob sodelovanju jezikoslovca Frana Miklošiča in pisatelja Josipa Stritarja. Peti prevod je leta 1914 pripravil Čeh Anton Chraska, namenjen pa je evangeličanom. Šesti prevod je izšel v letih 1958−1961, znan pa je kot mariborska izdaja Svetega pisma. Standardni prevod Svetega pisma pa je nastal v letih 1980-1996, prav tako pod vodstvom Krašovca.