Danes se začenja akcija opazovanja ptic

25. 1. 2016

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije tudi letos organizira akcijo opazovanja ptic, ki se pozimi pojavljajo v naši okolici. Z akcijo, ki bo potekala od ponedeljka do nedelje, želijo prispevati k boljšemu poznavanju narave in spremljati, kaj se dogaja s pticami v naseljih.

Lani so sodelujoči skupaj opazili več kot 17.000 ptic, ki so pripadale 58 vrstam. Najštevilnejši so bili domači vrabci, velike sinice in sive vrane, med zanimivejšimi pa so bili srednji detel, planinska kavka, brezovček in povodni kos. V akciji je sodelovalo 995 opazovalcev.

Na podlagi primerjave podatkov o številu ptic v različnih letih bodo lahko sklepali, ali njihovo število v naseljih upada ali narašča, spremembe v številu ptic pa posredno govorijo tudi o kakovosti okolja.

Posamezniki, ki želijo sodelovati v akciji, si lahko enkrat v prihodnjem tednu izberejo pol ure, ko bodo opazovali in si zapisovali vrste ter število opaženih ptic. Za pomoč pri prepoznavanju vrst je društvo pripravilo letak s fotografijami ptic. Ptice lahko opazujejo skozi okno, ob krmilnici ali pa se odpravijo na sprehod okrog doma, šole ali vrtca. Tudi če ptic v izbranem času ne bodo opazili, je to za društvo pomemben podatek.

PV


Kako izdelati in postaviti ptičjo krmilnico?
Si vedel/-a, da lahko pokličeš ornitofon, če imaš vprašanje o pticah?
Vprašali ste nas, zakaj ptice letijo v črki v? Poiskali smo odgovor.
Zima pa je tudi čas, ko pticam primanjkuje hrane. Katera hrana je zanje primerna in kako izdelamo krmilnico, si poglej v našem prispevku.
Nekatere ptice pa se pred zimo umaknejo v tople kraje. Te zanima, kako in zakaj jih ljubitelji ptic popišejo s posebno metodo, ki se imenuje obročkanje? Pojasnjujemo.
Učenci Osnovne šole Zadobrova in ornitolog Vojko Havliček iz Društva za opazovanje ptic Slovenije so naredili gnezdilnice iz lesa s pločevinastimi strehami.