Nova šola v Ajdovščini

24. 1. 2016

Na začetku leta je Občina Ajdovščina z dvema izbranima izvajalcema gradnje nove osnovnošolske stavbe v Ajdovščini podpisala pogodbi o dograditvi skorajda dokončane stavbe in o končanju del. Učenci Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina naj bi tako v šolske klopi sedli na začetku novega šolskega leta.

Prvotno šolsko stavbo, ki bi jo morali končati že pred leti, so se na ajdovski občini odločili povečati z dozidavo štirih učilnic in pomožnih prostorov, saj število šoloobveznih otrok narašča.

Končno podobo, tudi ob ureditvi okolice, naj bi stavba dobila do 30. junija, po pridobitvi uporabnega dovoljenja pa naj bi se začela še selitev.

Z novim šolskim letom naj bi bila povečana tudi stavba Osnovne šole Šturje v Ajdovščini. Tudi ta je, čeprav so jo odprli šele leta 2007, že premajhna, zato jo bodo dogradili in ji dodali šest učilnic.

PV
Foto: RTVSLO