Sošolci iz tujine

15. 1. 2016 - Tujci v šoli

Čeprav so migracije ali selitve v današnjem svetu stalnica, je begunska kriza Evropo postavila pred izzive strpnosti in varnosti, predvsem zaradi pribežnikov z Bližnjega vzhoda. Veliko izkušenj s strpnostjo in medkulturnim dialogom imajo učenci II. osnovne šole Celje, kjer vsako leto sprejmejo od sedem do deset novih učencev iz tujine.


Učencem, ki prihajajo iz tujine in imajo največ težav pri slovenščini in sporazumevanju, pomagajo sošolci in učitelji. Tudi naša država jim zagotavlja nekaj učne pomoči. Vsak teden imajo zagotovljenih šest ur pomoči učiteljev, ki z njimi delajo v manjših skupinah. Čeprav so se že navadili na novo šolo in okolje, pa še vedno pogrešajo prijatelje, od katerih so se morali posloviti.

Migracije oziroma selitve so kompleksen globalen pojav, s katerim se srečujejo vse države na svetu. Države so tako lahko izvor migracij, prehodni cilji potovanja ali mesto priselitve, pogosto celo vse troje hkrati.

Skozi stoletja se je kljub raznovrstnim oviram na milijone ljudi (pre)selilo v druge kraje, saj ljudje pozitivno vrednotimo gibanje, spreminjanje geografskega in družbenega okolja, ter tako poskušamo zase in za svoje bližnje najti boljši prostor za življenje.

PV

V rubriki Infogrom so nam učenci iz Osnovne šole doktorja Vita Kraigherja povedali, da lahko tudi sami naredimo marsikaj, da bi bili mladi, ki pridejo v našo državo, lepo sprejeti.


Infodrom je obiskal somalijsko družino, ki je zavetje našla v Sloveniji.

17-letni Sabahudin je pred petimi leti v Sloveniji našel nov dom. Preselil se je iz Bosne.

Sedef, ki prihaja iz Turčije, pa v Sloveniji pa živi že tri leta.