Brez bližnjih, a ne brez vzgojiteljev in botrov

24. 12. 2015

Po številnih domovih je te dni praznično. Prav nič drugače ni v domu Malči Beličeve. V njem živijo otroci, za katere ne morejo poskrbeti njihovi bližnji, zato so to vlogo prevzeli vzgojitelji. Mladi si pomagajo tudi med sabo, nekateri pa se lahko zanesejo celo na botre.


Bjanka in Kely živita v Mladinskem domu Malči Beličeve v Ljubljani in spadata v prvo skupino. To je le ena izmed šestih skupin, ki se ob praznikih pripravlja na poseben obisk. Boter lahko postane vsak, pri čemer se zaveže, da bo otroku mesečno nakazoval 21 evrov. Velikokrat se med njimi stke tudi prijateljska vez. Tudi botri so veseli, da lahko pomagajo. Nekateri so bili botri že več otrokom. Močne vezi pa se ne spletejo samo med botri in otroki, ampak tudi z vzgojitelji. Ti so z otroki ves čas in so zanje kot nadomestni starši.

RK