Referendum o spremembi zakona o zakonski zvezi

14. 12. 2015 - Odločanje v nedeljo

Vsi polnoletni državljani Slovenije, ki imajo volilno pravico, so v nedeljo vabljeni na referendum, na katerem se bodo odločali o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Na zakonodajnem referendumu bodo volivci odločali o tem, ali so ZA to, da bo z zakonom urejena življenjska skupnost dveh oseb, ne glede na spol, ali so PROTI temu.

Državni zbor je pred devetimi meseci sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Ta zakon bo spremenil opredelitev pojma zakonska zveza. Zdaj je zapisano, da je zakonska zveza z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene. Če bo novela zakona obveljala, pa bo po novem to z zakonom urejena življenjska skupnost dveh oseb, ne glede na spol. To pomeni, da bi se lahko istospolni pari poročili oziroma bi lahko živeli v zunajzakonski skupnosti.

Če se danes v Sloveniji želita poročiti dva moška ali dve ženski, gresta tako kot par moškega in ženske na matični urad. Tam izjavita: »Da, želim.« Temu rečemo registracija istospolne partnerske skupnosti, pri poroki moškega in ženske pa sklenitev zakonske zveze. A dva moška in dve ženski, ki registrirata skupnost, ne moreta na primer vzeti bolniškega dopusta za nego partnerja, če ta zboli, in nimata pravice do partnerjeve pokojnine in dedovanja, ko eden izmed njiju umre. Prav tako dva moška oziroma dve ženski nimata enakih pravic in dolžnosti glede otroka, četudi ta živi skupaj z njima. Skupaj ne moreta posvojiti otroka, kakor lahko to storita poročena moški in ženska. Z novim zakonom bi istospolni pari imeli enake pravice in dolžnosti, kot zdaj veljajo le za zvezo moškega in ženske.

Tokrat zakonodajni referendum
Referendum je postopek, v katerem volivci odločajo o sprejetju ali zavrnitvi posameznega zakona ali predloga. Referendumov je več vrst, v nedeljo bo zakonodajni. To pomeni, da bomo odločali o tem, ali se strinjamo s spremembami in dopolnitvami zakona, ki jih je sprejel državni zbor. Referendum je predlagala skupina ljudi, ki je proti sprejetju zakona.

PV